BADANIE WODY W CELU DOBORU TECHNOLOGII UZDATNIANIA.

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe zestawy badań w zależności czy jesteście właścicielami ujęcia wody zaopatrywanego przez studnię głębinową i chcielibyście ją wykorzystywać do picia. Czy może woda, z której korzystacie pochodzi z wodociągowej sieci miejskiej i zastanawiacie się czy jest bezpieczna. Przebadamy Waszą wodę nawet w ciągu 4-7 dni. Najwygodniejszy sposób zamówienia badań, wyniki otrzymasz drogą mailową. Zatwierdzone i certyfikowane laboratorium. Krótkie terminy realizacji. Profesjonalny dobór systemów uzdatniania wody.

 

WIEMY CO PIJEMY KROK PO KROKU

Poniżej przedstawiamy proces, który pokazuje w jaki sposób przebadać swoją wodę.

 

BADANIE WODY ZE STUDNI

Prywatna studnia to obecnie bardzo chętnie wykorzystywany sposób na czerpanie wody przeznaczonej do celów spożywczych i użytkowych we współczesnych gospodarstwach domowych. Przed użytkowaniem koniecznie należy zbadać wodę, która się w niej znajduje.

Oferujemy badanie jakości wody poprzez analizę próbki wody, tak aby każdy odbiorca miał pewność, że woda ze studni nadaje się do spożywania i spełnia określone normy.

Badanie wody ze studni jest pierwszym etapem w doborze technologii i systemu uzdatniania wody. Wynik analizy wody określa każdy kolejny etap realizacji stacji uzdatniania wody.

Wykonujemy analizę fizykochemiczną wody (zgodnie z zakresem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), która jest podstawową informacją na temat przydatności wody do spożycia, informuje o poziomie występowania poszczególnych składników, jak i o zanieczyszczeniu wody.

ZAKRES BADANIA WODY

Analiza fizykochemiczna do metoda analizy chemicznej wody, w której informację o jakości wody i ilości substancji chemicznej uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych.

Analiza fizykochemiczna to przede wszystkim informacja na temat przydatności wody do spożycia oraz na temat poziomu występowania poszczególnych składników, jak i o zanieczyszczeniu wody.

Podstawowe fizykochemiczne badanie wody obejmuje następujące parametry:

 • żelazo
 • mangan
 • pH
 • przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
 • twardość
 • barwa
 • zapach
 • smak

Zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017. Wynik badania fizykochemicznego wody pochodzącej ze studni głębinowej pozwala na określenie odpowiedniej technologii uzdatniania.

Wraz z wynikami dostarczymy przykładowe rozwiązania dotyczące sposobów poprawy jakości wody pitnej.

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?

Prawidłowe przygotowanie ujęcia wody do poboru próbki. Próbkę wody do badania pobieramy z kranu, który jest najczęściej używany (unikamy kranów, które są w kiepskim stanie technicznym lub wystąpiła na nich korozja).

Do badania pod względem fizykochemicznym pobieramy wodę zimną. Przed pobraniem próbki wody, kran należy odpowiednio przygotować poprzez usunięcie dodatkowych części: perlator, uszczelki, sitka, a następnie należy dokładnie oczyścić wylewkę z zabrudzeń powstałych podczas użytkowania (można zastosować detergent, jednak należy pamiętać o dokładnym spłukaniu go wodą).

Należy lekko odkręcić kran i pozostawić wodę na około 5 minut, aby wyrównało się ciśnienie w instalacji, a wszelkie cząstki mechaniczne mogące wypłynąć w początkowej fazie poboru wody, zostały wypłukane. W ten sposób uzyskamy najbardziej stabilne warunki poboru pod względem temperatury oraz składu wody.

Przygotowaną butelkę należy kilkukrotnie przepłukać próbką wody, a następnie napełnić próbkę właściwą (napełniamy wolnym strumieniem wody aż do momentu przelania się). Napełniamy butelkę wodą pod sam korek, tak aby wewnątrz nie gromadziło się powietrze i następnie jak najszybciej zakręcamy.

Próbkę wody należy odpowiednio oznaczyć. Powinna się na niej znaleźć informacja o imieniu, nazwisku, dacie i miejscu poboru wody.

UZDATNIANIE WODY

Uzdatnianie wody pitnej jest procesem, w trakcie którego za pomocą rozwiązań chemicznych, fizycznych bądź mechanicznych podnoszona jest jej jakość.

Usługa uzdatniania wody obejmuje:

 • wizytę wstępną w domu Klienta
 • pobór próbek wody do badań
 • przeprowadzenia badania pobranej wody
 • wybór, wycenę zestawu uzdatniania
 • montażu i uruchomienie

Rodzaj dobieranych filtrów do uzdatniania wody ze studni jest uzależniony od składu fizyczno-chemicznego wody.

 

BADANIE WODY W CELU DOBORU TECHNOLOGII UZDATNIANIA.

Przeprowadzimy badanie wody w certyfikowanym laboratorium i dobierzemy na podstawie wyników najlepsze systemy uzdatniania.

Zamów badanie wody

Zadzwoń do nas na numer 882-941-211 lub napisz na adres kontakt@wiemycopijemy.pl i zamów badanie ze swojej studni.

Dokonaj płatności

Po otrzymaniu oferty na badanie dokonaj płatności za pomocą przelewu wg danych z formularza zamówienia.

Pobierz próbkę wody

Pobierz próbkę swojej wody do badania z kranu lub innego ujęcia według naszej instrukcji i prześlij ją do nas.

Wynik badania wody

Czas badania wody to 3-5 dni. Po otrzymaniu wyników badań zaproponujemy najlepszą metodę uzdatniania wody.

 

PICIE SKAŻONEJ WODY MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH CHORÓB

 

NIE CZEKAJ, PRZEBADAJ SWOJĄ WODĘ JUŻ DZIŚ

Zadzwoń tel.: 882-941-211

lub napisz na adres: kontakt@wiemycopijemy.pl

 

NIE MASZ JESZCZE STUDNI GŁĘBINOWEJ?

POPROŚ  O OFERTĘ NA STUDNIE GŁĘBINOWE.

PanStudniarz.PL PROFESJONALNE STUDNIE GŁĘBINOWE

SPRAWDŹ