METODY FILTRACJI WODY

Warto podkreślić, że dobór metody filtracji zależy od jakości wody. W przypadku własnego ujęcia należy wykonać analizę cieczy, która określi, m.in. jej pH, twardość, barwę, zawartość żelaza, a także innych związków. W przypadku wody wodociągowej sprawa jest nieco prostsza, ponieważ musi ona spełniać normy, które zostały ustalone przez Ministra Zdrowia. Najczęstszym jej problemem jest twardość, choć niekiedy pojawiają się w niej również niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia. Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych metod filtracji wody.
  • Sedymentacja – proces ten polega na oddzieleniu zawieszonych cząstek od cieczy, przy wykorzystaniu różnicy gęstości między substancją a płynem. Metoda ta jest skuteczna w przypadku zanieczyszczeń mechanicznych.
  • Odmanganianie – usuwanie z wody nadmiernych ilości manganu. Najpierw jednak należy określić parametry fizykochemiczne wody. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje się filtry ze złożem odmanganiającym.
  • Sorpcja – proces ten składa się z trzech kroków. Najpierw dochodzi do wiązania się cząsteczek, jonów, dalej następuje pochłanianie substancji ciekłej w objętość substancji stałej, na koniec zachodzi wymiana jonowa.
  • Koagulacja – dzięki niej można zredukować stopień mętności wody oraz poprawić walory organoleptyczne cieczy. Proces ten wykorzystuje się także do obniżenia stężenia szkodliwych metali ciężkich oraz do usunięcia bakterii i wirusów.
  • Odżelazianie – usuwanie nadmiaru żelaza z wody wykonuje się przy pomocy odpowiednich filtrów, składających się z zautomatyzowanej głowicy i butli ze złożem o ściśle sprecyzowanym przeznaczeniu.
  • Zmiękczanie – proces, który polega przede wszystkim na rozpuszczeniu soli wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość wody. Najczęściej używa się do tego złóż jonowymiennych, które mają zdolność wymiany własnych jonów z jonami w surowej, twardej wodzie.
  • Dezynfekcja – wykorzystanie odpowiednich lamp UV, inaczej nazywanych sterylizatorami wody, dzięki którym można usunąć bakterie oraz drobnoustroje. Warto je także zamontować w instalacji, w celu ochrony przed wtórnym skażeniem. Lampy te zakłada się najczęściej w domach, w których użytkuje się wodę ze studni.