WODA ZE STUDNI

Wiele gospodarstw domowych w Polsce czerpie wodę pitną z prywatnej studni. To dobrze, zwłaszcza że ludzie mogą na tym zaoszczędzić. Nie muszą już płacić za wodę do picia, o ile woda ze studni, którą dostają, jest bezpieczna.

Skład wody z własnego ujęcia może bywa jednak różny. Źródło naszej wody pitnej może być zanieczyszczone przez wiele rzeczy. Niektóre z nich to naturalne minerały. Może to być np. arsen lub inne rodzaje chemikaliów. Woda może być również skażona pestycydami pochodzącymi z pobliskich pól rolniczych i środkami chwastobójczymi.

Czy woda ze studni jest bezpieczna do picia?

Jeśli twoja woda pitna pochodzi z prywatnej studni, musisz ją przetestować. Jakość wody możesz sprawdzić poprzez testy laboratoryjne. Badanie możesz też zlecić w terenowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, czyli w Sanepidzie. W ten sposób możesz dowiedzieć się, czy woda pitna jest bezpieczna dla Ciebie i Twojej rodziny.

Wodę z własnego ujęcia warto regularnie kontrolować. Niektóre zanieczyszczenia chemiczne mogły przedostać się do wody przeznaczonej po pierwszych badaniach naszej studni. Ich spożywanie może powodować chroniczne problemy zdrowotne. Tego typu zatrucia mogą być kwestią wielu miesięcy lub lat korzystania ze skażonej wody. Regularne badania wody pozwolą określić czy nic nie zagroziło jakości wody.

Oprócz skażeń chemicznych w wodzie mogą znajdować się szkodliwe bakterie, pasożyty i inne źródła infekcji. Groźne dla zdrowia mikroorganizmy mogą występować zarówno w wodach powierzchniowych jak i gruntowych.

Warto też pamiętać, że nawet jeśli Twoi sąsiedzi sprawdzili swoją studnię i jest ona bezpieczna, to nie znaczy, że Twoje ujęcie będzie miało identyczne parametry. Bezpieczeństwo wody ze studni zależy od wielu czynników. Obejmują one geologię powierzchniową i podziemną, głębokość, zagospodarowanie studni i nie tylko. Jakość wody w studni może się też regularnie zmieniać w zależności od cyklu wegetacji roślin oraz pory suchej.