UZDATNIANIE WODY

Uzdatnianie wody pitnej jest procesem, w trakcie którego za pomocą rozwiązań chemicznych, fizycznych bądź mechanicznych podnoszona jest jej jakość.

Usługa uzdatniania wody obejmuje:

 • wizytę wstępną w domu Klienta
 • pobór próbek wody do badań
 • przeprowadzenia badania pobranej wody
 • wybór, wycenę zestawu uzdatniania
 • montażu i uruchomienie

Rodzaj dobieranych filtrów do uzdatniania wody ze studni jest uzależniony od składu fizyczno-chemicznego wody.

Stosowane metody uzdatniania wody:

 • zastosowanie filtrów mechanicznych, umożliwiających skuteczne oczyszczenie wody z ziaren piasku, zawiesin, rdzy oraz utlenionych związków żelaza.
 • odżelazianie i odmanganianie, mające na celu poprawę barwy, zapachu oraz stanu przejrzystości wody poprzez redukcję związków żelaza i manganu,
 • zmiękczanie wody, redukowanie związków i substancji powodujących, że woda staje się twarda (są to przede wszystkim związki wapnia i magnezu), przeciwdziałające rozwojowi kamienia w urządzeniach pralniczych, grzewczych, sanitarnych oraz kuchennych,
 • eliminacja azotanów, których usuwanie z wody odbywa się na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej,
 • filtracja na węglu aktywnym, usuwa chlor i jego związki oraz zanieczyszczenia organiczne,
 • dezynfekcję przy pomocy promieniowania UV, która niszczy wirusy, bakterie i inne chorobotwórcze drobnoustroje i pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych nie zmieniając jej smaku oraz zapachu.

Wybór właściwej stacji filtracyjnej, gwarantującej skutecznie uzdatnianie wody ze studni wymaga znajomości parametrów wody oraz doświadczenia w branży. Skuteczny dobór filtrów wody pozwala na uzyskanie czystej wody oraz długiej żywotności systemu uzdatniania wody. Zachęcamy do kontaktu, pomożemy w doborze i udzielimy wszystkich niezbędnych porad.

Zanieczyszczenie wody

O zanieczyszczeniu wody mówimy wtedy, gdy w jej składzie występują substancje chemiczne, bakterie oraz mikroorganizmy, które w sposób naturalny w zwiększonej ilości nie powinny się w niej znajdować.

O jakości wody świadczą odpowiednie właściwości fizyczne, do których należą mętność, przezroczystość, smak, barwa, zapach, temperatura, właściwości chemiczne (przede wszystkim twardość wody), jak również właściwości bakteriologiczne, czyli obecność różnego rodzaju bakterii chorobotwórczych, wywołujących na przykład czerwonkę, cholerę czy tyfus.

Bezpośrednią przyczyną zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych wody jest odprowadzanie do niej różnego rodzaju substancji szkodliwych – nieorganicznych (występujących zarówno w stanie ciekłym, gazowym, jak i stałym), organicznych, radioaktywnych, jak również ciepła (tzw. zanieczyszczenia termiczne).

Zanieczyszczenia wody najogólniej możemy podzielić na naturalne i sztuczne.

Naturalnie zanieczyszczona woda, to woda z domieszkami soli, substancji organicznych, drobnoustrojów, różnego rodzaju gazów. Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego to efekt obumierania organizmów roślinnych oraz zwierzęcych, jak również wynik wypłukiwania do wody różnego rodzaju substancji ze skał i gleby.

Zanieczyszczenia sztuczne to substancje pochodzące z przemysłu, miast oraz rolnictwa, czyli będące skutkiem szeroko pojętej działalności człowieka (tzw. zanieczyszczenia antropologiczne).

Kompleksowe usługi z zakresu uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z poprawą jakości wody do spożycia (pitnej) oraz użytkowej. Możemy zaoferować szeroki wachlarz badań wody, uzdatnianie wody.

Nasza wiedza i doświadczenie  zdobyte podczas wielu realizacji wymagających dostosowania wody do zakładanych parametrów pozwalają nam dopasować systemy filtracyjne do wymagań danej inwestycji.

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r.) woda do picia i na potrzeby gospodarcze musi spełniać określone wymagania.