ZAKRES BADANIA WODY

Wykonujemy profesjonalne badanie wody w akredytowanym laboratorium. Przeprowadzamy badania wody mikrobiologiczne i fizykochemiczne, które są uznawane przez sanepid i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nasz pakiet badań jest dobrany specjalnie pod wodę spożywczą dla gospodarstw domowych. Tylko woda o odpowiedniej jakości może być bezpiecznie spożywana przez ludzi oraz wykorzystywana w gospodarstwie domowym.

ZAKRES ANALIZY: mikrobiologiczna i fizykochemiczna

Typ próbki: Woda surowa

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

OFERTA