JAK POBRAĆ PRÓBKĘ?

Prawidłowe przygotowanie ujęcia wody do poboru próbki. Próbkę wody do badania pobieramy z kranu, który jest najczęściej używany (unikamy kranów, które są w kiepskim stanie technicznym lub wystąpiła na nich korozja).

Do badania pod względem fizykochemicznym pobieramy wodę zimną. Przed pobraniem próbki wody, kran należy odpowiednio przygotować poprzez usunięcie dodatkowych części: perlator, uszczelki, sitka, a następnie należy dokładnie oczyścić wylewkę z zabrudzeń powstałych podczas użytkowania (można zastosować detergent, jednak należy pamiętać o dokładnym spłukaniu go wodą).

Należy lekko odkręcić kran i pozostawić wodę na około 5 minut, aby wyrównało się ciśnienie w instalacji, a wszelkie cząstki mechaniczne mogące wypłynąć w początkowej fazie poboru wody, zostały wypłukane. W ten sposób uzyskamy najbardziej stabilne warunki poboru pod względem temperatury oraz składu wody.

Przygotowaną butelkę należy kilkukrotnie przepłukać próbką wody, a następnie napełnić próbkę właściwą (napełniamy wolnym strumieniem wody aż do momentu przelania się). Napełniamy butelkę wodą pod sam korek, tak aby wewnątrz nie gromadziło się powietrze i następnie jak najszybciej zakręcamy.

Próbkę wody należy odpowiednio oznaczyć. Powinna się na niej znaleźć informacja o imieniu, nazwisku, dacie i miejscu poboru wody.